Rinenggo pudya pudyaning satata,

kanthi perbawaning 1 Syawal 1429 H,

Kula sagotrah nyuwun

sih lumebering samodra ing

pangaksama lahir

dumugining batos

*Terjemahan bebasnya:

Selamat Idul Fitri 1429 H,

Mohon maaf lahir dan batin, bloggers!

😀

Iklan